Petangue na Cemjate - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2018
Petangue na Cemjate

Dňa 29.05.2018 sme sa zúčastnili 2. kola „Východniarskej senior petangue ligy 2018“ v Zariadení pre seniorov Harmónia, Prešov – Cemjata. Súťažilo osem družstiev s troma súťažiacimi. Vďaka pani Márii Chovancovej, Anne Fialkovej a Pavlovi Bednárovi sa naše zariadenie umiestnilo na krásnom 2.mieste.
Ďakujeme vedeniu a zamestnancom Zariadenia pre seniorov Harmónia za pozvanie, občerstvenie a príjemne strávený deň.

Mgr. Juliána Kopčíková
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky