Petanque v Poprade - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Petanque v Poprade

Dňa 25.06.2019 sme sa zúčastnili 3. kola 4. ročníka „Východniarskej senior petangovej ligy“ v  Centre sociálnych služieb v  Poprade. Silu si medzi sebou zmeralo 9 družstiev s tromi súťažiacimi. Dôležitú úlohu zohral správne zvolený hod guľou, presnosť, ale aj dávka šťastia. Aj napriek horúcemu počasiu nás neopúšťal elán a dobrá nálada. Organizátorom ďakujeme za pozvanie a príjemne strávený deň.

Mgr. Martina Jackaninová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky