Poďakovanie - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Poďakovanie

„Človek nežije iba z lásky, ktorú prijíma, ale hlavne z tej, ktorú daruje."
                                                                                        Matka Tereza

Ďakujeme pánovi Štefanovi Pavlíkovi, ktorý prostredníctvom internetovej stránky Dražba dresov na dobročinné účely, obdaroval našich prijímateľov malými darčekmi.

Agáta Sučková
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky