Po roku opäť spolu - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2017
Po roku opäť spolu

24.10.2017 vystúpili v našom zariadení žiaci zo ZŠ Ľubotice. Obdiv a úsmev vyčarili na tvárach našich seniorov spevom ľudových piesní, tancom a prednesom básni. Na záver stretnutia sme si spoločne zaspievali a deti obdarovali prijímateľov vlastnoručne vyrobenými kvetmi. Veľmi pekne ďakujeme žiakom a pani učiteľkám za príjemne strávené dopoludnie.

Mgr. Kopčíková Juliána
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky