Pocitový chodník aj v Náruči - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2022
Pocitový chodník aj v Náruči

Dňa 25.08.2022 si prijímatelia a zamestnanci zariadenia vyskúšali chôdzu na boso po novovybudovanom pocitovom chodníku. Svoje pocity z chôdze po dreve, kameňoch a iných prírodných materiáloch si v tento deň mohli prijímatelia a zamestnanci rozprávať počas celého popoludnia. Pretože tak ako iné novinky v zariadení, aj otvorenie pocitového chodníka bolo sprevádzané športovými aktivitami, hudbou a občerstvením.

Mgr. Kopčíková Juliána
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky