Pomoc seniorom pri riešení konfliktných situácií v rodine - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2018
Pomoc seniorom pri riešení konfliktných situácií v rodine

Dňa 29. novembra 2018 nás navštívili Mgr. Tatiana Hudáková a Mgr. Martina Kozmová z rodinného centra „V dobrom aj zlom“ z Prešova. Formou prednášky spojenej s diskusiou nám chceli poukázať na rôzne problémové situácie, ktoré môžu v rodine nastať. Zároveň nám aj priblížili spôsoby riešenia konfliktných situácií v rodine.

Mgr. Mária Stredňáková
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky