Popradské kolo petanque ligy - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2018
Popradské kolo petanque ligy

Dňa 31. júla 2018 sme sa zúčastnili štvrtého kola Východniarskej senior petanque ligy v Centre sociálnych služieb v Poprade. Okrem toho, že sme si zašportovali, prežili sme pekné dopoludnie so skvelými ľuďmi, dobrou hudbou a chutným občerstvením. Domov sme si priniesli diplom za 6. miesto a motiváciu trénovať ešte viac na ďalšie kolo petanque ligy.

Mgr. Mária Gruľová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky