Populudnie v záharade a lavička zblíženia - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2018
Popoludnie v záhrade a lavička zblíženia

Slnko, teplo, voda, grilovačky... To všetko sa spája s letom, ktoré máme tak veľmi radi. Hlavne naši prijímatelia sa tešia tomuto ročnému obdobiu, lebo sa môžu poprechádzať a posedieť v nádhernej záhrade. Tak aj slnečný utorok 05.06.2018 sme využili na relax, šport a opekačku . Popoludnie sme začali turnajom v minigolfe, kde si 11 súťažiaci vyskúšali svoje majstrovské golfovské skúsenosti. Víťazov sme odmenili sladkými darčekmi. Druhým bodom programu bolo milé otvorenie, uvedenie do „služby“ a oboznámenie sa s novinkou v našej záhrade – lavičkou zblíženia. Nech slúži nielen pohnevaným, ale nech nám všetkým pomáha na budovanie ešte krajších vzťahov. Popoludnie sme zakončili spevom, rozhovormi a pochutnaním si na pečenej klobáske, ktorú nám pripravili naši kuchári. Niet nad leto a skvelých ľudí. Ďakujeme.

Mgr. Valéria Callaghan
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky