Prednáška o zdravej výžive - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2022
Prednáška o zdravej výžive

27. januára sa uskutočnila prednáška o zdravej výžive zameraná na prijímateľov s diabetickým ochorením. Pani MUDr. Lucia Franková prítomných informovala o najnovších liečebných postupoch a trendoch vo výžive. Ochotne odpovedala na otázky prijímateľov, ktoré sa týkali výberu a množstva potravín vhodných pre diabetikov.

Mgr. Agáta Sučková
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky