Predsilvestrovké posedenie - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2022
Predsilvestrovské posedenie

Dňa 28.12.2022 sme sa spolu s našimi seniormi zišli v jedálni zariadenia pri slávnostne prestretých stoloch, aby sme spoločne oslávili koniec starého roka a pomyselne privítali nový rok. V úvode nás pozdravil svojím príhovorom primátor nášho mesta Ing. František Oľha a viceprimátor Mgr. Peter Krajňák. Na zábave sa zúčastnili aj poslankyne mesta Prešov a zastupcovia dodávateľov. Na začiatok posedenia vystúpila naša spevácka skupina Veselka, potom obohatili program svojim spevom folklórni umelci. Naši seniori si zaspievali a zatancovali so skupinou „Chasníci", ktorá nás zabávala celý večer. Prestávky medzi tanečnými kolami sme využili na súťaže a tombolu. Na záver sme si popriali veľa zdravia a šťastia v novom roku 2023.

Mgr. Tomáš Fecenko
sociálny pracovník
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky