Predstavenie Rusínskeho komorného divadla - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2018
Predstavenie Rusínského komorného divadla

Dňa 15.12.2017 sme sa zúčastnili divadelného predstavenia s názvom Ešte raz o ženách. Členovia Rusínskeho komorného divadla nám zahrali bláznivú komédiu v priestoroch nášho zariadenia. Herci hrali reálne situácie zo života, ktoré nás rozosmiali, ale zároveň ponúkali priestor pre zamyslenie.
Ďakujeme.

Mgr. Mária Gruľová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky