Predvianočná 100-ka - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2018
Predvianočná 100-ka

18 – ty december, pre niekoho deň všedný, pre iného osobitný , jedinečný. A dôvod? Presne pred 100 rokmi sa narodila naša prijímateľka sociálnej služby pani Mária Galóczyová.
Jubilantka oslavovala v kruhu rodiny, za prítomnosti viceprimátora JUDr. Vladimíra Feľbabu, prijímateľov sociálnej služby a vedenia zariadenia. Spevom prišli vzdať úctu a poblahoželať manželia Ňachajovi s FS Šebeš, ktorých na husliach sprevádzala Dagmar Juhásová, aj domáca spevácka skupina Veselka.

„ Nuž, čo máme želať k tomu nevšednému dňu?
– keď s Vami prichodí nám osláviť chvíľu nevšednú.
Kiež úsmevom si dlho liečite zub času boľavý,
príjemné dobré ráno nech každý deň Vás pozdraví.“
(K. Hudecová)

Mgr. Sylvia Šimkovičová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky