Predvianočné vystúpenie so študentmi - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2018
Predvianočné vystúpenie so študentmi

Stredná odborná pedagogická škola vystúpila dňa 12.12.2018 s bohatým, vianočným programom. Prítomných potešili spevom kolied, vinšmi, hrou na harmoniku a husle. Vystúpenie ukončili spievaním kolied spoločne s klientmi. Študenti pestrým repertoárom potešili všetkých prítomných.

Mgr. Juliána Kopčíková
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky