Prešov včera a dnes - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2022
Prešov včera a dnes

V utorok 22. novembra sme sa stretli v rámci projektu „Starší mladým a naopak“ so žiakmi ZŠ Bajkalská a s koordinátorkou projektu PaedDr. Ivetou Matyásovou. Témou stretnutia bolo naše mesto Prešov. Rozprávali sme o jeho histórii, uliciach i osobnostiach. Naše rozprávanie sa striedalo so spevom i zábavnými úlohami. Navzájom sme sa obohatili a strávili spolu príjemné popoludnie. Tešíme sa na najbližšie stretnutie generácii.

Mgr. Agáta Sučková
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky