Prevencia kriminality u seniorov - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Prevencia kriminality u seniorov

Dňa 20.5. 2019 nás pani Ing. Svetlana Pavlovičová a pán PhDr. Mário Bartko pútavým spôsobom informovali a varovali pred nebezpečenstvami, ktoré hrozia seniorom zo strany rôznych podvodníkov. Prednáška na tému Prevencia kriminality u seniorov bola veľmi zrozumiteľná. Opis nebezpečenstva bol dopĺňaný o krátke filmy, ktoré dokonale modelovali situáciu, ktorá môže nastať z nevedomosti a neopatrnosti. Ku každej konkrétnej téme bola uvedená situácia z praxe, ktorá dosvedčila závažnosť ohrozenia. Na záver sme boli obdarovaní graficky spracovanými brožúrkami, kde je problematika podrobne opísaná a doplnená o obrázky z filmov a o dôležité telefónne čísla.

Mgr. Jakub Rišian
sociálny pracovník
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky