Priateľské stretnutie - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Priateľské stretnutie

Dňa 15. mája v popoludňajších hodinách k nám zavítala poslankyňa EP PhDr. Monika Beňová v sprievode poslankyne NR SR Ing. Svetlany Pavlovičovej a kandidátky na poslankyňu do EP Mgr. Kataríny Roth Neveďalovej. Stretnutie sa odohrávalo v priateľskom duchu, rozprávali sme sa nielen o práci a aktivitách v  sociálnej oblasti, ale aj o varení, práci v záhrade a relaxe. Spomínané dámy si prezreli priestory nášho zariadenia, ukázali sme im šikovnosť prijímateľov v rámci keramickej dielne i multisenzorickú miestnosť snoezelen.

Mgr. Sylvia Šimkovičová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky