Radosť v Náruči - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2017
Radosť v Náruči

Dňa 24.05.2017 naše zariadenie navštívila spevácka skupina Radosť, ktorá pôsobí v DC Družba. Krásnymi melodickými piesňami potešili všetkých prítomných. Báseň Tkáčka od Milana Rúfusa umocnila charakter tohto stretnutia. Všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme sa, že sme sa mohli opäť stretnúť.

Mgr. Katarína Tomičová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky