Radosť v ZpS - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2018
Radosť v ZpS

Dňa 09. januára 2019 nás prišli potešiť svojím spevom a básňami spevácka skupina Radosť. Po sviatkoch nám pomyslene otvorili nový rok, ktorý bude plný rôznych spoločenských akcií a určite medzi ne bude patriť minimálne ešte jedno vystúpenie tejto skupiny.

Mgr. Mária Stredňáková
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky