Silvestrovká zábava - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2018
Silvestrovská zábava

Dňa 28.12.2018 sme sa spoločne rozlúčili so starým rokom a následne sme sa pripravili na privítanie roka 2019. V úvode už tradične vystúpila naša spevácka skupina Veselka a po nich nás zabavil folklórny súbor Rozmarija pod vedením Danky Kovalčíkovej.
Program nás navnadil na tanečné kolo a následne na voľnú zábavu. Šťastie sme skúšali aj v tombole a zábavu sme ukončili ohňostrojom a spoločným prípitkom.

Mgr. Mária Stredňáková
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky