Silvestrovská zábava - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2017
Silvestrovská zábava

Deň za dňom, týždeň za týždňom, mesiac za mesiacom plynie čas,  ani sa nenazdáme a koniec roka klope na dvere. Ten náš zaklopal dňa 28.12.2017, kedy sme sa pomyselne rozlúčili so starým rokom a privítali nový. Hneď v úvode nás pozdravila primátorka nášho mesta Ing. Andrea Turčanová a poslankyňa mestského zastupiteľstva Zuzana Tkáčová. Vianočné tradície a zvyky nám priblížil FS Rozmarija pod vedením Danky Kovalčíkovej. Vyzvŕtali sme sa pri hudbe Haas band a zaspievali s domácou speváckou skupinou Veselka. Nechýbali súťaže, tombola, ohňostroj aj novoročné blahopriania. Tak nech je celý rok 2018 lepší, krajší a veselší.

Mgr. Sylvia Šimkovičová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky