Spevácka skupina Koňarečka - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2022
Spevácka skupina Koňarečka

Dňa 13.12.2022 sa v zariadení konalo vystúpenie speváckej skupiny Koňarečka pri I. MsO JDS v Prešove. Vianočnú atmosféru navodili vinšovačkami a koledami. O pokoji a pohode medzi prítomnými svedčili spoločné zaspievané piesne.

Mgr. Juliána Kopčíková
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky