Spevácka skupina Radosť - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2018
Spevácka skupina Radosť

Spevácka skupina Radosť sa predstavila s nádherným repertoárom, v ktorom zazneli piesne a básne aj z ich vlastnej tvorby . Názov svojej skupiny preniesli aj do svojho prejavu a svojim humorom rozosmiali a potešili nás všetkých.

Mgr. Valéria Callaghan
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky