Športom k dobrej nálade - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2017
Športom k dobrej nálade

Dňa 09.11.2017 sme  privítali študentov fakulty športu PU, ktorí si pre našich seniorov pripravili športové aktivity ako cestu k lepšiemu poznaniu svojho tela, jeho možností a limitov. Precvičovalo sa v skupinách, s jednotlivcom za pomoci overballov, gúm, balónov.
Do cvičenia boli zapojení aj seniori s pohybovým obmedzením. Mali si možnosť vyskúšať strelu na bránku florbalovou hokejkou. Celé popoludnie sa nieslo v duchu, že človek nikdy nie je starý na to , aby začal s pravidelným cvičením. Akcia medzi prijímateľmi mala veľký ohlas. Študentom ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie.

Mgr.Kopčíková Juliána
Sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky