Športové popoludnie s opekačkou - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Športové popoludnie s opekačkou

Jún nám ponúka nádherné počasie, ktoré naši prijímatelia maximálne využívajú na prechádzky v záhrade alebo na posedenie v príjemnom prostredí v kruhu priateľov a blízkych. Dňa 18.06.2019 sme slnečné popoludnie využili na šport, zábavu a opekačku. Prijímatelia si pripravili pre zamestnancov športové súťaže, ktoré mohli zvládnuť len naozajstní športovci. Súťažiaci za svoje úsilie dostali sladkú odmenu. Nechýbala hudba, spev a samozrejme chutná klobáska.

Mgr. Valéria Callaghan
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky