Sprevádzkovanie návštevného domčeka - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Sprevádzkovanie návštevného domčeka

Pri hľadaní možností na zabezpečenie návštev v čase zlej epidemiologickej situácie sme dňa 14.12.2021 v záhrade zariadenia uviedli do prevádzky návštevný domček. Na otvorení sa zúčastnila primátorka Mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová, poslankyňa MsZ Prešov Ing. Svetlana Pavlovičová, PhDr. Mária Humeníková PhD., vedúca odboru služieb pre občanov.
Priestor návštevného domčeka je tvorený z dvoch separátnych miestnosti, ktoré sú predelené sklom a prepojené audio – zariadením. Domček tak umožňuje bezpečné a pohodlné stretnutie klientov so svojimi blízkymi.
Počas akcie sa o zábavu postaral harmonikár a v ponuke bol punč a vianočné pečivo.

Mgr. Juliána Kopčíková
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky