Štedrá večera - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2017
Štedrá večera

Po mnohých decembrových vystúpeniach zameraných na vianočné zvyky a tradície sa klienti zariadenia tešili na Štedrý deň. V jedálni našli slávnostný stôl na ktorom nechýbali oblátky, med, opekance s makom, kapustnica, zemiakový šalát a ryba. Šťastlivé a požehnané vianočné sviatky prítomným prišli popriať aj pani primátorka Ing. Andrea Turčánová a poslankyňa MsZ pani Zuzana Tkáčová. Štedrovečernú pohodu navodilo čítanie z biblie a vianočné koledy.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky