Stredná odborná škola pedagogická - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2018
Stredná odborná škola pedagogická

Študentky po vedením PaedDr. Radovana Šašalu, PhD nám predstavili veľmi pekné pásmo piesní a básní, ktoré boli zamerané na tému úcty k starším. Študenti a pedagógovia zo Strednej odbornej školy pedagogickej, sú nám taktiež dobre známi, pretože chodia k nám pravidelne stále s novým a bohatým programom, z ktorého sa nám ani nechce odísť.

Mgr. Mária Stredňáková
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky