Stredná zdravotnícka škola a DS Opál u nás - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2017
Stredná zdravotnícka škola a DS Opál u nás

Mesiac október je v Zariadení pre seniorov Náruč typický množstvom pestrých kultúrnych podujatí. V piatok 13.10.2017 tomu nebolo inak. Dopoludnia nás milo prekvapila Stredná zdravotnícka škola z Prešova. Pripravili si pre nás krásne ľudové piesne šarišského aj rusínskeho nárečia. Spev sa ozýval celou miestnosťou a to nielen od účinkujúcich. Sme radi, že sme našich študentov, ktorí k nám chodia na odbornú prax, mali možnosť spoznať aj z inej stránky.
Popoludní nás zase potešili účinkujúci z Denného stacionára Opál. Tí sú pre nás už taktiež dobre známi, pretože sme sa nestretli prvý krát. Opäť k nám prišli s novými piesňami a básňami, ktoré boli veľmi výstižné a aj nás rozosmiali. Sme veľmi radi, že ste nám takto spríjemnili a spestrili tento deň.

Srdečne ďakujeme.

Mgr. Mária Gruľová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky