Stretnutie s Mozartom - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2022
Stretnutie s Mozartom

S mesiacom január sme sa rozlúčili  besedou o živote a tvorbe svetoznámeho skladateľa a virtuóza W. A. Mozarta. Túto aktivitu pre našich prijímateľov sociálnej služby pripravila študentka PBF PU Mária Gajdošová, Dis., ktorá vykonávala  prax v zariadení v rámci NP Odborná prax pre študentov sociálnej práce a psychológie. V úvode sme sa dozvedeli, že Mozartova hudba dokáže rozvíjať intelekt, aktivizuje a harmonizuje osobnosť človeka. Počas besedy sa striedali zaujímavé úryvky z Mozartovho života s počúvaním ukážok jeho známych skladieb ako Malá nočná hudba, Turecký pochod a iné. Celková atmosféra podporila fantáziu prítomných a spontánne vyjadrovali svoje pocity. V závere navrhli, aby témy budúcich hudobných stretnutí boli venované porovnávaniu hudobných žánrov a životu a tvorbe ďalších hudobných skladateľov.

Mariá Gajdošová, Dis.
Mgr. Sylvia Šimkovičová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky