Stretnutie so sokoliarom - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2022
Petanque liga v Kežmarku

V príjemnom chládku stromov našej záhrady, sme sa 16.augusta stretli so sokoliarom pánom Filipom Kollárom, ktorý nám porozprával o práci sokoliara. Zoznámili sme sa s majestátnymi dravcami – orlom stepným a výrom skalným. Zároveň nám predstavil Aves terapiu, ktorá využíva vtáky ako terapeutický nástroj.

Agáta Sučková
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky