Súťažiť sa oplatí - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2022
Súťažiť sa oplatí

V mesiaci november 2021 sme sa zapojili do výzvy Iresoft s. r. o, ktorý ponúkal pre zariadenia sociálnych a zdravotných služieb na Slovensku a v Česku výkonné počítačové zostavy. Podmienkou bolo napísať príbeh - čo pre nás Cygnus znamená a v čom nám pomôže vo vzťahu k prijímateľom a zamestnancom. Začiatkom roka sme sa dozvedeli radostnú správu, že náš príbeh bol jedným z tých, ktoré oslovili porotu. O to väčšia bola naša radosť, keď nás navštívil odborný konzultant Ing. Peter Kubín z  Iresfot s. r. o a osobne odovzdal výkonnú počítačovú zostavu. Srdečne ďakujeme, že aj takýmto spôsobom môžeme zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb.

Mgr. Sylvia Šimkovičová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky