Súkromný školský internát - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Súkromný školský internát

16. októbra 2019 sa v našom zariadení konalo vystúpenie študentov Súkromného školského internátu pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“.
Študenti si pripravili kultúrny program v podobe hovoreného slova, piesní a tanca. Vystúpením vyjadrili seniorom lásku, úctu a vďačnosť. Zúčastnení seniori boli obdarení malými darčekmi, ktoré si pre nich študenti vlastnoručne vyrobili. Ďakujeme študentom, ktorí aktívne podporili účasť seniorov na spoločenskom dianí.

Mgr. Juliána Kopčíková
sociálná pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky