Súkromný školský internát - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2018
Súkromný školský internát

Študenti zo Súkromného školského internátu na Sabinovskej ulici dňa 16.11.2018 si pripravili pestré vystúpenie v podobe piesní, hovoreného slova, tancov a hrou na hudobné nástroje. Všetci prítomní si vychutnali príjemnú atmosféru z vystúpenia a rozišli sme sa v dobrej nálade.

Mgr. Juliána Kopčíková
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky