Sviatok sv. Mikuláša - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2018
Sviatok sv. Mikuláša

Keď sa povie šiesty december, každý hneď vie, čím je tento deň typický. Každoročne slávime sviatok svätého Mikuláša bez ohľadu nato, koľko rokov máme. Tento sviatok je rovnako milý ako v detstve, tak aj v seniorskom veku. Možno preto, že je to začiatok najkrajšieho obdobia v roku. Aj preto sme ho spoločne oslávili s našimi seniormi. Tí, ktorí nemohli prísť privítať Mikuláša osobne, šiel ich Mikuláš pozdraviť na izby a tak nikto neostal bez sladkého darčeka.

Mgr. Mária Stredňáková
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky