Tanečné dopoludnie - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2017
Tanečné dopoludnie

Dňa 10.10.2017 k nám zavítalo Komunitné Centrum Veľký Šariš. Deti a mládež vo veku od 8 do 18 rokov nás potešili viacerými tanečnými vstupmi. Úprimne ďakujeme všetkým účinkujúcim za dynamické vystúpenie, ktorým prejavili úctu našim seniorov a zároveň sa tešíme na ďalšie stretnutia.

Mgr. Kopčíková Juliána
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky