Tréning pamäti - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2018
Tréning pamäti

V piatky dopoludnia si v našom zariadení cvičíme pamäť. Riešime rôzne úlohy, ľahšie, ťažšie a tie najnáročnejšie spoločne. Každý je vítaný, tí skalní sa vždy potešia, ak sa pripojí niekto nový. Na poslednom stretnutí nás svojom prítomnosťou potešil aj najstarší klient nášho zariadenia, ktorý pred polrokom oslávil svoje sté narodeniny. Svojimi schopnosťami nás všetkých prekvapil a povzbudil, že starať sa o svoju pamäť je presne tak dôležité, ako starať sa o svoje fyzické zdravie, a hlavne nikdy nie je neskoro začať .

Mgr. Valéria Callaghan
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky