Turnaj v bowlingu - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2018
Turnaj v bowlingu

Dňa 8. júna 2018 sme sa zúčastnili Turnaja v bowlingu, ktorý organizovalo mesto Prešov pre všetkých seniorov. Súťažilo 26 družstiev. Naše zariadenie reprezentovali Pavol Bednár, Karol Bella, Anna Fialková a Mária Chovancová. Napriek tomu, že nás bowlingové gule trochu potrápili, účasť neľutujeme.

Mgr. Sylvia Šimkovičová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky