Turnaj v minigolfe - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2022
Turnaj v minigolfe

Kolektív Zariadenia pre seniorov Náruč v spolupráci s Mestom Prešov zorganizoval dňa 08.06.2022 v poradí X. ročník turnaja v minigolfe pre prešovských seniorov.
Konkurencia bola veľká, súťažilo spolu 19 družstiev. Prvé miesto si vybojoval tím seniorov z Denného stacionára a denného centra z Námestia Kráľovnej pokoja, druhé miesto získal Klub Presen a tretie miesto patrí tímu z Denného stacionára Náruč.
Srdečne blahoželáme a ďakujeme všetkým zúčastneným za krásne športové popoludnie.

Mgr. Valéria Callaghan
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky