Turnaj v minigolfe - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2018
Turnaj v minigolfe

Vedenie, prijímatelia sociálnej služby Zariadenia pre seniorov Náruč a Občianske združenie VESELKA zorganizovalo dňa 14.júna 2018 v poradí už VII. ročník minigolfového turnaja pre seniorov mesta Prešov. Tento rok sa zapojilo 21 družstiev. Súťažiť nebolo ľahké nielen kvôli občasnému dažďu, ale aj kvôli skutočnosti, že športové zručnosti seniorov sa z roka na rok zlepšujú.
Tretie miesto patrilo Jednote dôchodcov Slovenska MO – IV. Pod Kalváriou, druhé miesto obsadili Prešovskí seniori Presen, a prvá priečka potešila domáci Denný stacionár ZpS Náruč. Po takýchto športových výkonoch si všetci pochutnali na tradičných pečených buchtách a výbornom guláši. A samozrejme sa hralo a spievalo, poniektorí si aj zatancovali.

Mgr. Sylvia Šimkovičová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky