Týždeň dobrovoľníctva - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Týždeň dobrovoľníctva

Týždeň dobrovoľníctva je pre nás vždy príjemným spestrením. Dňa 17.09.2021 v  spolupráci s Prešovským dobrovoľníckym centrom nám študentky zo Strednej zdravotníckej školy v Prešove Tamara, Gabriela a Hana pripravili zábavno-športové aktivity, do ktorých sa seniori radi zapojili. Dobrovoľníctvo je nádherná myšlienka, ktorá prenesená do skutkov prináša pekné ovocie. V našom prípade to bola spoločná radosť a skvelá zábava.

Mgr. Valéria Callaghan
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky