Týždeň dobrovoľníctva - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Týždeň dobrovoľníctva

Dňa 16.09.2019 sa v Zariadení pre seniorov Náruč uskutočnilo slávnostné otvorenie Týždňa dobrovoľníctva, ktoré sa nieslo v súťažno-zábavnom duchu. Svojou prítomnosťou nás potešil zástupca primátorky mesta Prešov pán Mgr. Pavol Neupauer, predsedníčka Prešovského dobrovoľníckeho centra pani Bc. Juliana Hajduková. Klienti spoločne so žiakmi ZŠ Bajkalskej a dobrovoľníkmi z Lear Corporation Prešov vytvorili štyri trojgeneračné súťažné družstvá a postupne sa presúvali po stanovištiach a preukázali svoju kreativitu v módnom salóne, práci s hlinou a zopakovali si abecedu kde z určitých písmen museli vytvoriť čo najviac slov. Zaujímavá bola aj stavba mrakodrapu z krabíc . Na každú aktivitu mali stanovený čas 10 minút. Kreatívnu zložku hodnotila porota, ktorá pozostávala z troch členov, pani Bc. Juliany Hajdukovej, duchovného otca Mgr. Antona Semana a pani Ing. Marty Hrešovej zo Slovenského zväzu ochrancov prírody. Po ukončení sme všetky disciplíny bodovo vyhodnotili, občerstvili sa a stretnutie ukončili spevom. Všetkým prítomným ďakujeme, že prispeli k zvyšovaniu kvality života našich klientov.

Mgr. Juliána Kopčíková
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky