Vedomostná súťaž - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Medzinárodný plenér

Dňa 17.06.2019 sa v sále PKO konala vedomostná súťaž „Privilegia Regalia Fragopoliensia“ ktorej sa zúčastnili aj naši seniori. Súťažilo 13 družstiev zostavených zo 4 členov. Súťaž sa začala vedomostným testom zameraným na mesto Prešov. Druhé kolo bolo venované piesňam. Po doplnení správnych slov v piesni si seniori spoločne zaspievali. V ďalšom kole sa hľadalo 10 chýb na zdanlivo rovnakých obrázkoch. Na záverečné bonusové kolo si každé družstvo vyžrebovalo porekadlo, ktoré ho následne divadelným spôsobom, pomocou mimiky a gestikulačných pohybov muselo vyjadriť tak, aby ho ostatní účastníci súťaže dokázali uhádnuť. Celú súťaž to príjemne spestrilo. Na stoloch nechýbalo malé občerstvenie. Ďakujeme za príjemne strávené odpoludnie.

Mgr. Juliána Kopčíková
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky