Veselé dopoludnie - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2018
Veselé dopoludnie

Dňa 06.03.2018 si pre nás študentky Pedagogickej a sociálnej akadémie pripravili zábavno-vedomostnú aktivitu spojenú s rozcvičkou. Precvičili sme si nielen telo, ale aj pamäť a na základe úspešne vyriešených úloh sa nám potvrdilo, že sme skvelí tímoví hráči.

Mgr. Valéria Callghan
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky