Víťazstvo je naše - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2019
Víťazstvo je naše

Východniarsku senior petangue ligu 2019 sme ukončili dňa 25.09.2019 posledným deviatym kolom v Kežmarku. Organizátori pripravili ideálne podmienky pre hru. Naši seniori dokázali, že celoročné úsilie, húževnatosť a pravidelné tréningy vedú k zaslúženému víťazstvu. Prvé miesto v poslednom kole je určite skvelou motiváciou pre ďalší ročník ligy.

Mgr. Valéria Callaghan
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky