Vianočné vystúpenie ZŠ Ľubotice - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2017
Vianočné vystúpenie ZŠ Ľubotice

Pred Štedrým dňom k nám opäť prišli s pestrým vianočným programom pedagogičky so žiakmi zo Základnej školy Ľubotice. Ich vystúpenia nás vždy veľmi potešia a radi sa s nimi zakaždým stretávame.
Dňa 21.12.2017 si pre nás pripravili vystúpenie v podobe spevu kolied, krátkej divadelnej scénky, tanca či hranie na harmonike. Žiaci nás prekvapili aj malými ručne vyrobenými darčekmi. Ďakujeme za príjemne strávené dopoludnie a tešíme sa na ďalšie.

Mgr. Mária Gruľová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky