Vianoce včera a dnes - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2018
Vianoce včera a dnes

Dňa 11.12.2018 sme si s  priateľmi zo ZŠ Bajkalská, ktorí si priviedli aj pani riaditeľku PhDr. Slávku Dudinskú zaspomínali na Vianoce. Rozprávali sme sa ako vianočné obdobie prežívali kedysi naši seniori a naopak žiaci nám porozprávali aké Vianoce prináša dnešná doba. Medzi tým sme súťažili v lovení kapra, zhotovení vianočnej reťaze a učili sa nové koledy. Dokonca sme spoločne vytvorili vianočné prianie. Každý senior bol obdarovaný vlastnoručne vyrobenou pohľadnicou mladších žiakov zo ZŠ Bajkalská. Navzájom sme prispeli k vytvoreniu pravej vianočnej atmosféry.

Mgr. Sylvia Šimkovičová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky