Voda nad zlato - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2017
Voda nad zlato

Niekto prišiel zo zvedavosti, iný dozvedieť sa niečo nové o tom ako si chrániť svoje zdravie. Začali sme na odbornú prednášku úplne netypicky – spoločným vypĺňaním tajničky. Postupne nám Mgr. Valéria Jusková, vedúca ošetrovateľsko – opatrovateľského úseku rozprávala o chorobách močových ciest, aké sú ich príznaky, vyšetrenia a následne liečba. Najväčšiu pozornosť sme venovali prevencii, pri ktorej je pitný režim na prvom mieste. Aj my laici sme dokázali diskutovať na odbornú tému na základe vlastných skúseností.

Mgr. Sylvia Šimkovičová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky