Výlet do Levoče - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2018
Výlet do Levoče

Kto raz v Levoči bol, vždy má túžbu sa tam vrátiť. Preto aj my sme sa v štvrtok 28.06.2018 opäť vybrali do tohto pekného historického mestečka. Začali sme svätou omšou na Mariánskej hore, pokračovali prehliadkou historického centra, so sprievodkyňou sme si prezreli Chrám sv. Jakuba , ktorý patrí medzi najväčšie gotické chrámy na Slovensku a obdivovali sme diela známeho stredovekého rezbáraMajstra Pavla z Levoče. Popoludnie sme ukončili pri šálke voňavej kávy a unavení, no obohatení o pekný zážitok sme sa vybrali domov.

Mgr. Valéria Callaghan
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky