Výlet v Bardejovských kúpeľoch - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Ochrana osobných údajov
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2022
Výlet v Bardejovských kúpeľoch

Dňa 22.06.2022 sme sa vybrali na výlet do Bardejovských kúpeľov. Výlet sme začali bohoslužbou v Kostole povýšenia Svätého kríža. Tento rímskokatolícky kostol je charakteristický svojím pôdorysom v tvare kríža. Náš program pokračoval návštevou Skanzenu, ktorý je najstarším skanzenom na Slovensku. Obdivovali sme 24 exponátov od zrubových domov, cez rôzne hospodárske, technické a sakrálne stavby. Popoludnie sme ukončili občerstvením a nákupom kúpeľných oblátok. Po pekne prežitom dni sme si cestu domov spríjemnili veselým spevom za doprovodu harmoniky.

Mgr. Tomáš Fecenko
sociálný pracovník
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky