Vystúpenie DC Jirásková - Zariadenie pre seniorov Náruč v Prešove

Prislušná obec vykoná posudenie žiadateľla o sociálnu službu a vydá rozhodnutie o odkázanosti žiadateľa na sociálnu službu.
ZpS Náruč poskytuje pobytovú službu s kapacitou 150 klientov,  služby ambulantne v dennom stacionári s kapacitou 15 klientov a jedáleň.
Občianske združenie združujúce prijímateľov sociálnej služby, ich blízke osoby a zamestnancov ZpS Náruč v Prešove.
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktuality 2018
Vystúpenie DC Jirásková

Dňa 15.05.2018 naše zariadenie navštívili členky Denného centra Jirásková a spestrili nám deň svojim programom. Stretli sme sa už viac krát a opäť si pre nás pripravili niečo nové. Predstavili nám repertoár krásnych piesní v spojení s poéziou. Ďakujeme.

Mgr. Mária Gruľová
sociálna pracovníčka
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky